Home » Strafferet

Strafferet

strafferetFirmaets indehaver advokat(H) Henrik Brandt-Madsen har møderet for Højesteret. Derfor har denne stor erfaring med straffesager.

I straffesagerne er det advokatens rolle at sikre den
sigtedes / anklagedes rettigheder. Det er forsvarerens opgave at hjælpe den sigtede / anklagede maksimalt ved at forstå dennes synspunkter, og supplere med idéer til en hensigtsmæssig gennemførelse af straffesagen.

Uanset om sagen drejer sig om spirituskørsel, vold eller langt alvorligere lovovertrædelser, er vi klar til at hjælpe.