Home » Retssager

Retssager

retssagerVi hjælper med gennemførelse af retssager for samtlige domstole, både byretterne, landsretterne og hos højesteret. Indehaveren advokat(H) Henrik Brandt-Madsen har møderet for højesteret.

En retssag er meget kompleks. Retssager nødvendiggør brug af en lang række juridiske regler, som vi har stor erfaring i at anvende.
Vi hjælper med en personlig engageret indsats, hvor De som kunde hele tiden er klar over, på hvilket stadie sagen er.

Straks ved sagens begyndelse vil vi naturligvis søge at få klarhed over, hvem der skal betale omkostningerne. Derfor søges altid, hvis det er muligt, fri proces eller retshjælp via de forskellige forsikringsordninger, der eksisterer.