Home » Links

Links

Advokatsamfundet Advokaternes brancheorganisation
Retsinformation Statens juridiske online informationssystem
Karnov Opslagsværk med alle fremsatte lovforslag, vedtagne love, retskilder m.m.
Danmark.dk Genvejen til det offentlige
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oplysninger, vejledninger om styrelsen og dens regler
By- og Boligministeriet Lovgivning, ejendomsdata, publikationer, nøgletal
Ois.dk Oplysninger om ejendomme.
Realkreditrådet Brancheorganisation for realkredit institutter i Danmark
Realkredit Danmark Realkredit, boligkøb, kurser, m.m.
Nykredit Realkredit, bank og forsikring til både private og erhverv.
BRFkredit Realkredit, boligkøb, kurser, m.m.
Københavns Fondsbørs Løbende kurser, direkte handel, publikationer, m.m.
Nationalbanken Pengepolitik, renter og kurser, statistik, publikationer
Finansraadet Oplysninger om finansrådet, publikationer, fakta om finanssektoren
Forsikringsoplysningen Forsikringsselskabernes fælles informations tjeneste
Forbrugerrådet Forbrugerrådet varetager alle forbrugeres interesser overfor erhvervsliv og myndigheder