Home » Lejeret

Lejeret

lejeretLejeretten omhandler juridiske forhold ved udlejning af lejemål til erhverv og beboelse. Lovene er komplicerede og kan virke svært tilgængelige, blandt andet fordi der til stadighed gennemføres et utal af lovændringer på området.
Lovene skal primært varetage lejers interesse i lejeforholdet. Derfor indeholder lovene en række bestemmelser, som foreskriver, at ophævelse af lejekontrakt m.v. skal ske på en særlig måde.

Vi har stor erfaring inden for området, og kan give både lejer og udlejer professionel rådgivning.